Розрахунок рекомендованої дози гіпсу

Дробові величини слід вводили через крапу. Наприкалад: 5.23

  • Крок 1
  • Крок 2
  • Крок 3
  • Крок 4
  • Крок 5

Визначення ступеню солонцюватості грунту

Вміст обмінного натрію (мг-екв. на 100 грам грунту) (≈6 ? )

Місткість катіонного обміну (мг-екв. на 100 грам грунту) (≈ 40 ? )

Під яку культуру проводиться обробіток

Площа (га)

Ступінь солонцюватості грунту

Ступінь солонцюватості грунтут = вміст обмінного натрію * 100 / місткість катіонного обміну = х%

По класифікації солонцюватих грунтів за Антиповим-Каратаєвим грунт х.

Ступінь солонцюватості грунтуВміст об'ємного натрію, % від ємності вбирання
Не солонцюватий
Слабкосолонцюватий
Середньосолонцюватий
Дуже солонцюватий
Солоноць
<5
5-10
10-15
15-20
>20

Визначення інтенсивності солонцевого процесу (дописати, що введіть данні з лабораторного аналізу, якщо немає - залиште порожнім)

Кількість іонів натрію (Na+)

Кількість іонів кальцію (Ca2+)

Розрахункова інтенсивність солонцевих процесів

Розрахунок інтенсивності солонцевого процесу:
Na / √Ca = x
Класифікація інтенсивності розвитку солонцевого процесу: x.

Інтенсивність розвитку солонцевого процесуaNa / √aCa
Процес не розвивається
Розвивається дуже повільно
Розвивається повільно
Розвивається прискорено
Розвивається інтенсивно
Розвивається дуже інтенсивно
<0,5
0,5-1,5
1,5-3,0
3,0-6,0
6,0-10,0
>10,0

Розрахунок норми гіпсу (по формулах 15-18)

Реакція ґрунтового середовища (рН) * натисніть на зображення для збільшення
Матеріали з сайту Карти України http://geomap.land.kiev.ua/soil-4.html

Оберіть орієнтовну лужність ґрунту

Показник pHХарактеристика реакції ґрунтів
від 5,5 до 7,0
від 7,0 до 7,5
від 7,5 до 8,5
понад 8,5

Оберіть орієнтовну щільність грунту, використовуючи нижченаведену мапу

* натисніть на зображення для збільшення

Розрахунок норми внесення гіпсу

*залежно від лужності x*

H = 0,086 * (Na - 0,05 * E) * щільніть * 20см
H = 0,086 * (x - 0,05 * x) * x * 20см = x

Розрахунок дози гіпсування

Хімічна речовина

Розрахунок фізичної дози гіпсу та норми поливу

Відобразити норму гіпсу Н і фізичну норму меліоранта за формулою 19
Фізична норма меліоранта:
Hф = ДCaSO4 * 10000 / С * (100 - W)


Звідна таблиця всіх введених і розрахованих даних:
Вміст обмінного натрію: x
Місткість катіонного обміну: x
За класифікацією Антипова-Каратаєва грунт відноситься до х.
х . . .